نظرشما درمورد صفحه شخصیتان چیست؟

نظرشما درمورد صفحه شخصیتان چیست؟
کارکردن با آن دشوار است
38  30.4%
به راهنمایی بیشتری نیازمندم
36  28.8%
از ظاهر آن راضی نیستم
27  21.6%
امکانات خوبی دارد
22  17.6%

Number of Voters  :  125
First Vote  :  Monday, 27 July 2009 11:01
Last Vote  :  Wednesday, 24 November 2021 13:09
arm

عضویت در خبرنامهBanner

نظرسنجی

نظرشما درمورد صفحه شخصیتان چیست؟
 
text1