Dr. Academic Homepage
کامپوننت قرارملاقات PDF Print E-mail
کامپوننت قرار ملاقات جهت هماهنگی و رزرو وقت ملاقات با استاد ایجاد شده است. با استفاده از این کامپوننت استاد میتواند وقتهای خالی خود را در سیستم مشخص نماید و مراجعین (دانشجو) با رزرو یکی از وقتهای خالی درخواست یک جلسه مینماید.  در پایان استاد با تایید  وقت رزرو شده موافقت خود را اعلام مینماید و یا با عدم تایید وقت ملاقات این درخواست را رد مینماید. درضمن در هر صورت تایید یا عدم تایید مراجع نامه الکترونیکی از جانب استاد و از طریق سیستم دریافت میدارد مبنی بر تایید یا عدم تایید درخواست وی.
 
کامپوننت خبرنامه PDF Print E-mail

كامپوننت خبر نامه (communicator) در سایت صفحات خانگی نصب شده است. ماژول ثبت نام در خبر نامه نيز در سايت فعال شده است. كه مراجعين به سايت بتوانند از طريق آن در خبر نامه سایت مشترك شوند.
كامپوننت communicator(خبرنامه) شامل سه بخش configuration و Subscriber Management و Newsletter Management مي باشد.
  • در قسمت configuration ميتوان تنظيمات مربوط به ايميل و نحوه ارسال را انجام داد
  • در قسمت Subscriber Management ميتوان مشتركين خبر نامه را مديريت نمود
  • و در قسمت Newsletter Management ميتوان اخبار و يا متنهاي جديد و مورد نظر را گذاشت (از طريق ويرايشگر ها) و آنها را ارسال نمود.
 
arm

عضویت در خبرنامهBanner

نظرسنجی

نظرشما درمورد صفحه شخصیتان چیست؟
 
text1